Czy zakwaszenie oceanów może spowodować, że niektóre gatunki będą świecić jaśniej?

W wyniku zmian klimatycznych pH oceanu się obniża. Skutkuje to tym, że niektóre organizmy bioluminescencyjne mogą stać się jaśniejsze, podczas gdy innych światło może być przyćmione. Zostało to obwieszczone przez naukowców 2 stycznia na wirtualnym corocznym spotkaniu Towarzystwa Biologii Integracyjnej i Porównawczej.

Bioluminescencja jest niezbędna w niektórych częściach oceanu. U różnych gatunków zdolność do oświetlania ciemności ewoluowała ponad 90 razy. Z tego wynika zróżnicowanie w budowanie struktur chemicznych, które tworzą Bioluminescencje- od pojedynczych łańcuchów atomów po masywne kompleksy pierścieniowe.

Zmiany pH mogą mieć nieprzewidywalny wpływ na zdolności stworzeń do świecenia. Przez emisje paliw kopalnianych pH oceanu stale spada. Jeżeli tempo spadku będzie się utrzymywać na tym samym poziomie co teraz, to do 2100 roku pH spadnie z 8,1 do 7,7. Tom Iwanicki wraz ze swoimi współpracownikami z Uniwersytetu Hawajskiego w Manoa badają jaki wpływ na Bioluminescencje mogą przynieść te zmiany. Zebrali 49 badań dotyczących bioluminescencji o dziewięciu różnych gatunkach zwierząt. Zespół następnie przeanalizował wyniki tych badań, aby sprawdzić jaki związek ma jasność Bioluminescencji stworzeń przy zmianach pH od 8,1 do 7,7. Według tych badań, spadek pH u niektórych gatunków takich jak bratek morski (Renilla reniformis) przyczynia się do wzrostu świecenia nawet dwukrotnie. U niektórych gatunków na przykład u świetlika morskiego(Vargula hilgendorfii) został zanotowany jedynie 20% wzrost. Jednak nie wszystkie stworzenia przy spadku pH świecą jaśniej. Kałamarnica ognista (Watasenia scintillans), produkowała o 70% światła mniej.

Nawet niewielki wzrost świecenia dla świetlika morskiego daję mu dużą przewagę, gdyż świetliste szlaki, które są przez niego wykorzystywane przyciągają potencjalnych partnerów. Ale dla kałamarnicy ognistej, która także wykorzystuje luminescencję do komunikacji – niskie pH i mniej światła nie jest dobrą rzeczą.

W naszych ocenach ponad 75% widocznych stworzeń jest zdolnych do bioluminescencji. Większa część z przeanalizowanych badań wyciągała luminescencyjne substancje chemiczne z organizmów w celu ich przetestowania. Odkrycie jak te związki funkcjonują w stworzeniach żyjących w oceanach jest kluczowe.

Share