Naukowcy odkryli, co napędza „naturalnych zabójców” układu odpornościowego

Pomimo nazwy rodem z filmu Tarantino, komórki NK są naszymi sojusznikami w walce z infekcjami i rakiem. Jeśli komórki T są jak zespół lekarzy specjalistów na izbie przyjęć, to komórki NK są ratownikami medycznymi: przybywają jako pierwsi na miejsce zdarzenia i kontrolują uszkodzenia, dopóki nie przybędą posiłki.

Komórki NK, będące częścią naszego wrodzonego układu odpornościowego, który wysyła pierwsze odpowiedzi, są od urodzenia przygotowywane do rozpoznawania i reagowania na niebezpieczeństwo. Dowiedzenie się, co napędza komórki NK, jest aktywnym obszarem badań immunologicznych o ważnych implikacjach klinicznych.

„Obecnie istnieje duże zainteresowanie komórkami NK jako potencjalnym celem immunoterapii” – mówi Joseph Sun, immunolog w Sloan Kettering Institute. „Im więcej możemy zrozumieć, co kieruje tymi komórkami, tym lepiej możemy je zaprogramować do walki z chorobami”.

Wcześniejsze prace naukowców z MSK (Memorial Sloan Kettering Cancer Center) i innych wykazały, że limfocyty T wykorzystują glikolizę tlenową do pełnienia funkcji ochronnych. Nie wiadomo jednak, czy komórki NK zależą od tej formy metabolizmu do zasilania własnych działań.

Ponieważ dr Sun i jego koledzy badali komórki NK u zwierząt, mogli ustalić, jakiego typu metabolizmu używają komórki NK i porównać go z limfocytami T w środowisku naturalnym. Odkryli, że komórki NK przyspieszają glikolizę tlenową około pięć dni przed odpowiedzią limfocytów T własnym wyrzutem glikolitycznym.

„To pasuje do idei, że komórki NK są wrodzonymi komórkami odpornościowymi, które są naprawdę kluczowe dla uzyskania szybkiej odpowiedzi” – mówi dr Sheppard.

Odkrycia są istotne dla trwających wysiłków na rzecz wykorzystania komórek NK jako immunoterapii u osób z rakiem i innymi schorzeniami. W szczególności mają wpływ na wykorzystanie komórek NK jako formy terapii komórkowej – gdy komórki są hodowane na zewnątrz pacjenta, a następnie wprowadzane z powrotem do krwi.

„Jeśli hodujesz te komórki w naczyniu i zmuszasz je do zbyt szybkiego podziału, mogą nie mieć tak dużego potencjału do przechodzenia glikolizy tlenowej po umieszczeniu ich u pacjenta” – mówi dr Sheppard.

Wniosek dla naukowców projektujących badania kliniczne jest następujący: muszą znaleźć równowagę między zachęcaniem komórek NK do namnażania się a zachowaniem ich wytrzymałości. Te komórki NK są ratownikami naszego układu odpornościowego, dlatego ważne jest, aby szybko reagowały.

Share